Tag Archives: Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng chính thức xác nhận có chủ trương đầu tư của tập đoàn NovaLand

Văn bản hành chính

Cùng TD Land tìm hiểu văn bản xác nhận chủ trương đầu tư của tập đoàn Novaland tại tỉnh Lâm Đồng, cùng hạ tầng nào sẽ đi kèm dự án này nhé!

Một số điều chỉnh quan trọng của DỰ THẢO Luật đất đai sửa đổi 2023

Văn bản hành chính

Cùng TD Land tìm hiểu một số điều chỉnh quan trọng của DỰ THẢO Luật đất đai sửa đổi 2023 liên quan đến đất thương mại dịch vụ nhé!

Trích toàn văn Nghị quyết 18/TW về quản lý sử dụng đất đai

Văn bản hành chính

Cùng TD Land tìm hiểu nội dung của Nghị quyết 18/TW về quản lý sử dụng đất đai vừa được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thông qua