Tag Archives: luật đất đai sửa đổi

Một số điều chỉnh quan trọng của DỰ THẢO Luật đất đai sửa đổi 2023

Văn bản hành chính

Cùng TD Land tìm hiểu một số điều chỉnh quan trọng của DỰ THẢO Luật đất đai sửa đổi 2023 liên quan đến đất thương mại dịch vụ nhé!